ACLTESLİM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1
İşbu sözleşme, ACLTESLİM Platform faaliyetlerini yürüten ve Atiye Sokak No:4 D:4 Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresinde mukim olan OĞLAK Bilgi Teknolojileri Dağıtım Org. Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş. ile siteye üye olan KULLANICI arasında, kullanıcının siteye üye olması ve onaylanması anında düzenlenmiştir.
Taraflar sözleşmede kısaca ACLTESLİM ve KULLANICI olarak anılacaktır.
Siteye üye olmakla Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı, ve maddeleri onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

TANIMLAR
MADDE 2
Kullanıcı: ACLTESLİM sanal platformuna çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişidir.
Kurye: Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi
Platform: Kullanıcı ve Kurye’nin aclteslim.com ve aclteslim mobil uygulaması üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır.
Site: www.aclteslim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.


SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
MADDE 3
3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Platforma üye olan kullanıcının hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2. ACLTESLİM, KURYE ile bu hizmeti almak isteyen Kullanıcıların bir araya geldiği, taraflara yazılım desteğinin verildiği dijital bir platformdur.
3.3. KULLANICI, KURYE İLE ARASINDAKİ HİZMET İLİŞKİSİNDE ACLTESLİM’İN İŞBU İLİŞKİNİN TARAFI OLMADIĞINI, HİZMET İLİŞKİSİ VE HİZMET KONUSU FAALİYETE İLİŞKİN HERHANGİ TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKTE BULUNMADIĞINI ONAYLAR.
3.4. ACLTESLİM, 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU’NA İSTİNADEN BİR TAŞIMACILIK FAALİYETİ YÜRÜTMEMEKTEDİR.
3.5. KURYE’LER, ACLTESLİM’İN SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE PERSONELİ, ÇALIŞANI, ACENTESİ, İŞ ORTAĞI DEĞİLDİR. KURYE’LER TARAFINDAN VERİLEN HİZMET İLE İLGİLİ ACLTESLİM’İN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. ACLTESLİM VERİLEN HİZMET İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VEREMEZ.

HİZMET KULLANIM ŞARTLARI
MADDE 4
4.1. Platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve siteden geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya süresiz yasaklanmamış olmak gerekir.
4.2. KULLANICI, üyelik kaydı için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasına gelen aktivasyon kodunu ilgili forma yazarak kayıt olur. İşbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile GSM numarasını ve şifresini girerek Platformu kullanmaya başlar. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.3. Platforma üye olabilmek için, ACLTESLİM tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Bu kişilerin uygulama üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, Kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
4.4. KULLANICI, Platform üzerinden kurye talep ettiğinde, kendisine yakın konumdaki kuryelere iletilecektir. KULLANICI ile KURYE arasındaki hukuksal ilişki KURYE’nin kendisine çağrı geldiğinde Kabul tuşuna basması ile başlar.
4.5. KULLANICI, KURYE çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
4.6. KULLANICI, ödemeyi Platform üzerindeki elektronik ödeme sistemleri aracılığı ile yapacaktır.
4.7. KULLANICI, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini Platforma üzerinden sisteme girecektir. Kullanıcının güvenli olarak saklanan kredi kartı bilgileri, daha sonra tekrar bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılacaktır.
4.8. KULLANICI, geçerli bir nedeninin varlığı halinde, kurye çağrı anından itibaren 3 dakika içerisinde çağrıyı iptal edebilir. Bir hafta içerisinde sipariş anında kullanılan Kullanıcının kredi kartına tahsil edilen bedel iade edilir.
4.9. KULLANICI’nın gelen kuryeden hizmet almaması durumunda dahi kendisinden 10 TL tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu durumda ACLTESLİM, Kullanıcı’yı Platformdan çıkartma hakkını saklı tutar.
4.10. ACLTESLİM, KULLANICI’nın her talebinde kendisine bir Kurye’nin yanıt vereceğini taahhüt edemez. ACLTESLİM, çağrı alan Kuryelerin olumlu yanıt vermesi için gereken girişimleri yapar.
4.11. Süre, bedel ve benzeri temel bilgiler KURYE tarafından bildirilmiş olup doğruluğu hususunda platformun yapısı gereği ACLTESLİM’in herhangi bir yükümlüğü yoktur.
4.12. Kuryeye verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda KULLANICI ile irtibata geçilecek ve eşyanın iadesi yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder.


TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5
5.1. KULLANICI, üyelik prosedürünü yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. KULLANICININ, siteye üye olurken oluşturduğu kullanıcı ismi, şifre v.b. her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu bilgilerin muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı şirketin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.3. Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir. Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğü KULLANICI’ye aittir.
5.4. KULLANICI’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları ve platform üzerinden faaliyetlerinin site için ve diğer kullanıcılar için bir risk oluşturduğunun tespiti halinde üyelik ACLTESLİM tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
5.5. KULLANICI, Platform aracılığı ile işlem yaptığı Kuryeler hakkındaki şikayetlerini platform üzerinden ACLTESLİM’e bildirebilir. ACLTESLİM, Kuryelerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.6. Teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı KULLANICININ yaşayacağı sorunlardan ACLTESLİM sorumlu tutulamaz.
5.7. ACLTESLİM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 6
6.1. Platformun tüm fikri ve sınai hakları ACLTESLİM’e aittir.
6.2. Bu bağlamda, ACLTESLİM tarafından açıkça izin verilmediği sürece sitenin ve uygulamanın içeriği hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez, satılamaz bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya dağıtılamaz. Platformda yer alan herhangi bir içerik ACLTESLİM'in fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.


KİŞİSEL VERİLER
MADDE 7
7.1. Platforma üye olmak suretiyle mobil cep telefonu numarasını bildiren kullanıcılar, ACLTESLİM’in işlem ile sınırlı cep telefonlarına SMS mesajları gönderebileceğini kabul etmiş olur. Üyeler, cep telefonu numaraları değiştiğinde Üye Hesaplarını güncellemek suretiyle değişiklikten ACLTESLİM’i haberdar etmeyi kabul eder. ACLTESLİM, bahsi geçen mesajları Platformdaki hukuki güvenliği sağlamak amacıyla hassas veriler hariç üyelik süresince depolayabilir.
7.2. KULLANICI, ACLTESLİM tarafından isim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası, kullanılan mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, konum bilgileri, teslimat sonunda kuryeye verilen oylama bilgisinin ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için meşru bir hak olarak işlenebileceğini kabul eder.


DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 8
8.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.2. Mücbir Sebep ve İnternet Zaafları. Herhangi bir tarafça, bu Sözleşme hükmü altındaki yükümlülüklerinin icrasındaki herhangi bir gecikme veya gerçekleştirmemesinin nedeni mücbir sebepler olması halinde affedilecektir. Tarafların hiçbirisi internet kesintilerinden kaynaklanan zafiyetlerden yükümlü tutulmayacaktır.
8.3. Bölünebilirlik. Eğer herhangi bir uygulanabilir mevzuat veya kanun kuralı gereğince, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durumda o hüküm geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için gerekli olan minimum kapsamda değiştirilecektir. Eğer değiştirme mümkün değilse, o hüküm çıkarılmış kabul edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve uygulanabilir olarak kalacaktır.
8.4. Geçerliliği Koruma. Bu Sözleşmenin gizlilikle, sahiplik haklarıyla, zararı tazminle ve yükümlülük kısıtlamalarıyla ilgili tüm hükümleri bu Sözleşmenin sona erdirildiği zaman da geçerliliğini koruyacaktır.
8.5. Delil Anlaşması. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, çalışmanın bir bilişim sistemi olması nedeniyle bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
8.6. Yürürlük. İşbu sözleşme KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.